De gemeente Helmond heeft op 20 april jl. een inloopavond georganiseerd om geïnteresseerde te informeren over de herinrichtingsplannen van de Mgr. Swinkelsstraat, Beukeliusstraat, Mgr. Noyenstraat, Bisschop Henrincxstraat en Parallelweg Wethouder Ebbenlaan. Hiervoor zijn schetsontwerpen gemaakt, die de gemeente graag met u wil bespreken. Er wordt deels eenrichtingsverkeer ingevoerd. Er worden verkeersremmers aangelegd en al het groen wordt vervangen. In de Wethouder Ebbenlaan is het plan om een fietsstraat te realiseren. Ook komt de verbinding van de Mgr. Noyenstraat ten plaatse van nrs. 11 t/m 17 te vervallen, waardoor een pleintje kan worden aangelegd met ruimte voor groen en spelen.

Om de schetsontwerpen te bekijken klik hier en voor het plan van de fietsstraat in de W. Ebbenlaan klik hier.

slider-wegafzetting