Al sinds 2011 worden bewoners uit de Leonardusbuurt bezocht naar aanleiding van het project ‘Aanpak achter de voordeur’. Ondertussen zijn er al zo’n 250 bewoners bezocht. De gemeente Helmond en Volksbelang hebben besloten dat ook in 2015 het project een vervolg krijgt. De huisbezoeken worden afgelegd door leden van het kernteam.

Kernteam 2015
Vlnr: Agnes de Veth (opbouwwerk, LEVgroep), Elke Elling (maatschappelijk werk, LEVgroep), Elske van Osch (woonconsulent, Volksbelang), Jochem Marseille (Programmamedewerker Team activering en Zorg, gemeente Helmond), Ronald van der Wegen (maatschappelijk werk, LEVgroep), Maikel van Dijk (wijkagent, Politie) en Wafae Louw-Essamri (maatschappelijk werk, LEVgroep).

De huisbezoeken worden afgelegd door twee kernteamleden . Tijdens het huisbezoek wordt gevraagd wat de bewoner van de buurt en woning vindt. Ook wordt er aandacht gegeven aan de persoonlijke situatie van de bewoner en eventuele kansen. Als blijkt dat een bewoner hulp nodig heeft, bekijken de kernteamleden of zij direct hulp kunnen bieden of de bewoner goed door kunnen verwijzen.