Aanpak ‘Achter de voordeur’

In het project ‘Achter de voordeur’ voeren huisbezoekers bij bewoners thuis een open gesprek over de buurt, zorgen of vragen en algemene zaken of mogelijke activiteiten. De gesprekken kunnen gaan over vragen van de buurtbewoner, maar ook over vragen die bij meer mensen in de buurt leven en over ideeën van buurtbewoners om iets te organiseren voor de buurt. De bedoeling is om mensen actief te betrekken bij wat er speelt in hun buurt, ze deel te laten nemen aan activiteiten en hun talenten daarvoor in te zetten. Mensen die hulp nodig hebben bij problemen worden in contact gebracht met bijvoorbeeld een hulp- of zorgverlener.

Kernteam 2015

De huisbezoekers

Als sinds 2011 worden bewoners uit de Leonardusbuurt bezocht naar aanleiding van het project.

Tijdens de huisbezoeken komen onderwerpen aan de orde als de woning en woonomgeving, opleiding, werk, dagbesteding en vrije tijd, gezondheid en sociale netwerken. Op veel vragen kan direct ingegaan worden, bijvoorbeeld door bewoners door te verwijzen naar de verschillende voorzieningen in de Leonardusbuurt of de wijk Binnenstad. Naar aanleiding van de gesprekken is bovendien een buurtpreventieproject gestart in de Leonardusbuurt. Een andere positieve ontwikkeling is dat na de huisbezoeken het bestuur van Bewonerscommissie Leonardus is uitgebreid.

We gaan in gesprek met de bewoners en kijken naar kansen en mogelijkheden