koffie

Activiteiten

In ’t Huukske is iedere week van alles te doen. Loop eens binnen of neem voor meer informatie contact op met de LEVgroep in De Fonkel, via telefoonnummer   (0492) 59 74 44 en vraagt u dan naar het opbouwwerk. U kunt daar terecht met vragen over activiteiten, vrijetijd, leefbaarheid en veiligheid.

Heeft u een hulpvraag? Dan kunt u in deze periode terecht op het hoofdkantoor van de LEVgroep aan de Penningsstraat. U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur binnenlopen of bellen naar 06- 4876618 (tussen 09.00-17.30 uur).

Programma ’t Huukske
Maandag
09.00-11.15 uurTaalles
11.30-13.30 uurTaalles
13.00-17.00 uurBiljartvereniging ’t Huukske
15.15-17.00 uurT+LAB
19.00-21.00 uurTaalles
Dinsdag
09.00-11.00 uurInloop LEVgroep
voor hulpvragen en vragen over de buurt
09.00-10.00 uurBloeddruk en bloedsuiker controle
iedere eerste donderdag van de maand door Savant en Zorgboog
09.00-11.15 uurTaalles
15.30-17.00 uurHuiswerkbegeleiding
18.30-24.00 uurBiljartvereniging De Carambool
19.00-22.00 uurGlasbewerking
Woensdag
09.00-11.15uurTaalles
09.00-12.00uurFietsles – theorieles
niet de tweede woensdag van de maand
09.30-11.30 uurCrea-ochtend
10.30-12.00 uurBeheergroep Leonardus
iedere tweede woensdag van de maand
10.30-11.30 uurSollicitatietraining
op 14 september en 12 oktober
14.00-16.00 uurJongeren activiteit
19.00-21.00 uurMuziekstudio (op afspraak)
Donderdag
09.00-10.30 uurFormulierenbrigade
09.00-10.00 uurSpreekuur Volksbelang en buurtconciërges LEVgroep
iedere 1e en 3e donderdag van de maand
15.15-17.00 uurT+LAB
19.00-21.00uurTaalles
Vrijdag
14.00-17.00 uurMuziekstudio (op afspraak)