Geen groot onderhoud in 2019 in Leonardus

Volksbelang voert in 2019 geen groot onderhoud uit aan woningen in de Leonardusbuurt. Dit heeft meerdere redenen.

Om te beginnen worden er steeds strengere eisen gesteld aan woningcorporaties. Zo moeten ze hun woningaanbod bijvoorbeeld duurzamer maken. Met name bij wat oudere huizen is dat soms lastig voor elkaar te krijgen. Zo ook bij de woningen aan De Ruiterstraat en omgeving. Deze zijn in té slechtestaat om ze te kunnen verduurzamen.

Datzelfde geldt voor de woningen aan de Mgr. Noijenstraat en omgeving. In dit laatste geval gaat het niet alleen om de woningen zelf, maar ook om de grond waar de woningen op staan. Na grondonderzoek is gebleken dat de grondkwaliteit negatief verandert.

Alle bewoners van de woningen aan De Ruiterstraat en omgeving en de Mgr. Noijenstraat en omgeving hebben inmiddels bezoek gehad van een medewerker van Volksbelang. Tijdens dit bezoek is meer uitleg gegeven over de huidige situatie en het vervolgtraject. Zodra duidelijk is wat hier precies gaat gebeuren, worden de bewoners als eerste geïnformeerd en hierna lees je dit terug in deze Buurtbrief.

Staat je woning volgend jaar of later op de planning voor renovatie? Vooralsnog wordt de routing gevolgd, de routekaart wordt aangepast met de studie gebieden. Klik hier voor de routekaart.

Sloop 4 woningen Jan Stevensstraat

Na een hennepbrand heeft Volksbelang besloten vier woningen aan de Jan Stevensstraat te slopen. Er werd al onderzocht wat er met deze woningen moest gebeuren. Het grasveld dat door de sloop is ontstaan, wordt tijdelijk ingericht als hondenuitlaatstrook. Uiteindelijk verrijzen op deze plek nieuwbouwwoningen. Wanneer is nog niet bekend.

Buurtpreventieavond: snelheidsmeters en wietkwekerij

Op woensdagavond 3 april organiseert buurtpreventie Leonardus weer een vergadering voor alle bewoners van de Leonardusbuurt. De thema’s van deze avond:

– Resultaten van de snelheidsmeter Denk aan MAX door Alex van de Westerloo

– Wietkwekerij, wat zijn de gevolgen? Presentatie door de Politie

Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee, om 20.00 uur wordt de vergadering gestart. De vergadering vindt plaats in buurthuis ’t Huukske, W. Beringsplein 88.

Het is tijdens deze avond ook mogelijk om vragen over veiligheid in de buurt te beantwoorden. Naast het bestuur van de buurtpreventie en bewoners, zijn ook aanwezig de wijkwerker van de LEVgroep, wijkagent, en consulent van Volksbelang.

Zorg dat u erbij bent!

Kom naar de buurttent!

Op woensdag 23 januari a.s. zet buurtpreventie Leonardus de buurttent op bij de Jan Linders. Tussen 13.00 en 15.00 uur kunt u terecht bij de buurttent om meer informatie te krijgen over wat de buurtpreventie doet, meldingen maken en vragen stellen.

Kom ook!

Kom naar de buurtpreventieavond van 21 november a.s. in ’t Huukske

Woensdagavong 21 november a.s. organiseert buurtpreventie Leonardus weer een interessante bewonersavond. Tijdens deze avond krijgen alle bewoners de gelegenheid om punten in te brengen rondom veiligheid in de Leonardusbuurt, naast het bestuur van de buurtpreventie zijn ook de wijkwerker van de LEVgroep, wijkagent, wijkadviseur van de gemeente Helmond en woonconsulent van Volksbelang aanwezig. Zij kunnen antwoord geven op uw vragen.

Daarnaast zal er deze avond aandacht gegeven worden aan de snelheidsmeter die een aantal maanden terug in de Dijksestraat stond.

Kom ook! Inloop vanaf 19.30 uur en start vergadering om 20.00 uur.

Locatie: ’t Huukske, ingang Jan Stevenstraat.

€ 500,- voor speelveld Dijksestraat

Maandag 9 juli a.s. wordt tussen 15.30 en 16.45 uur € 500,- uitgereikt aan de vrijwilligers van speelveld Dijksestraat. Dit geld is gespaard door automobilisten die de snelheidsmeter van MAX met de juiste snelheid voorbij zijn gereden (MAX 30km per uur in de Dijksestraat).

Wethouder Maas reikt een cheque uit aan de vrijwilligers , zij zullen hiervan nieuwe speelmateriaal kopen.

Buurtpreventie Leonardus is samen met Denk aan MAX de organisator van dit evenement en alle bewoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. MAACH is aanwezig om een boks demonstratie te geven, er is een hapje en een drankje en vooraf wordt door de kinderen uit de buurt een laser controle uitgevoerd.

Ben erbij!!!

 

Lunch in de Honoriusstraat!

Het wordt een traditie om ter afsluiting van het groot onderhoud een lunch te organiseren. Op 14 juni heeft Volksbelang de tafels gedekt in de Honoriusstraat en de bewoners uitgenodigd om samen met de werkmannen van BOTS, wethouder De Vries, samenwerkingspartners uit de buurt en het team van Volksbelang een broodje te eten.

Het was gezellig druk en de broodjes vielen in de smaak.

 

 

 

Kom 25 juni naar speeltuin Leonardus en denk meer over de toekomst

Op 28 februari 2018 hebben een kleine 30 bewoners van de Leonardusbuurt samen met medewerkers van de provincie Noord-Brabant en andere professionals die in de Leonardusbuurt werken gesproken over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de Leonardusbuurt mooier en schoner wordt. Er zijn een heleboel oplossingen en ideeën bedacht door de mensen die er bij waren.

Samen met bewoners en professionals gaan we nu kijken welke ideeën we uit kunnen voeren en wie hier bij wil helpen. Wilt u meedenken? Dat kan! U bent van harte welkom op maandag 25 juni in de speeltuin Leonardus. We beginnen om half 8.

 

Bloemen- en Plantenactie Leonardusbuurt

Buurtpreventie Leonardus wil samen met buurtbewoners zorgen voor een schone, veilige, gezellige en groene wijk!

Op zaterdag 19 mei wordt gestart vanaf 10.00u met een bloemen en plantenactie in de Leonardusbuurt.

Wat gaat er gebeuren?
Bij gerenoveerde woningen met een voortuin worden bloemen en planten aangeboden om de voortuinen meer kleur te geven!

Bloemen, planten en potgrond worden door ons geleverd. Hier hoeft u niet voor te betalen.

Wat vragen wij van u?
Als u het kunt, zorgen voor een bak (plantenbak, emmer e.d.) waar wij de bloemen en planten in kunnen plaatsen.

Wij verwachten dat u op de dag, wanneer u dit kunt, zelf mee helpt om de planten in uw voortuin te plaatsen. Zo dragen we samen bij aan een mooie en groene buurt.

Wilt u graag meehelpen?
Wij verzamelen op zaterdag 19 mei om 10.00u bij buurthuis
‘t Huukske, alle hulp is welkom!

Agnes de Veth neemt afscheid op woensdagochtend 11 april in ’t Huukske

Agnes de Veth stopt na 16 jaar bij de LEVgroep en neemt daarmee afscheid van de Leonardusbuurt. Agnes is een bekend gezicht in de Leonardusbuurt. Ze neemt op woensdag 11 april van 10.30 tot 12.00 uur afscheid in buurthuis ’t Huukske.

Agnes heeft nog een afscheidsboodschap:
“Dankjewel mensen uit de Leonardusbuurt! Bedankt voor de openhartigheid,  warmte en de betrokkenheid bij de buurt en bij mij. Ik kijk met een glimlach terug op de activiteiten die georganiseerd zijn door en voor jullie en de vele kopjes koffie. Ik maak een diepe buiging voor de bewoners van de Leonardusbuurt. Ik zie hoe mensen er hier iedere dag weer het beste van maken, ook al is het leven niet altijd makkelijk. Ik wil je meegeven: geeft niet op en als het niet goed gaat, durf dan te vragen. Want ik weet dat mijn collega’s van het wijkteam altijd voor je klaar staan.”

Op 5 april stond er interview met Agnes in het ED, klik hier voor het artikel.