Kom naar de buurttent!

Op woensdag 23 januari a.s. zet buurtpreventie Leonardus de buurttent op bij de Jan Linders. Tussen 13.00 en 15.00 uur kunt u terecht bij de buurttent om meer informatie te krijgen over wat de buurtpreventie doet, meldingen maken en vragen stellen.

Kom ook!

Kom naar de buurtpreventieavond van 21 november a.s. in ’t Huukske

Woensdagavong 21 november a.s. organiseert buurtpreventie Leonardus weer een interessante bewonersavond. Tijdens deze avond krijgen alle bewoners de gelegenheid om punten in te brengen rondom veiligheid in de Leonardusbuurt, naast het bestuur van de buurtpreventie zijn ook de wijkwerker van de LEVgroep, wijkagent, wijkadviseur van de gemeente Helmond en woonconsulent van Volksbelang aanwezig. Zij kunnen antwoord geven op uw vragen.

Daarnaast zal er deze avond aandacht gegeven worden aan de snelheidsmeter die een aantal maanden terug in de Dijksestraat stond.

Kom ook! Inloop vanaf 19.30 uur en start vergadering om 20.00 uur.

Locatie: ’t Huukske, ingang Jan Stevenstraat.

€ 500,- voor speelveld Dijksestraat

Maandag 9 juli a.s. wordt tussen 15.30 en 16.45 uur € 500,- uitgereikt aan de vrijwilligers van speelveld Dijksestraat. Dit geld is gespaard door automobilisten die de snelheidsmeter van MAX met de juiste snelheid voorbij zijn gereden (MAX 30km per uur in de Dijksestraat).

Wethouder Maas reikt een cheque uit aan de vrijwilligers , zij zullen hiervan nieuwe speelmateriaal kopen.

Buurtpreventie Leonardus is samen met Denk aan MAX de organisator van dit evenement en alle bewoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. MAACH is aanwezig om een boks demonstratie te geven, er is een hapje en een drankje en vooraf wordt door de kinderen uit de buurt een laser controle uitgevoerd.

Ben erbij!!!

 

Lunch in de Honoriusstraat!

Het wordt een traditie om ter afsluiting van het groot onderhoud een lunch te organiseren. Op 14 juni heeft Volksbelang de tafels gedekt in de Honoriusstraat en de bewoners uitgenodigd om samen met de werkmannen van BOTS, wethouder De Vries, samenwerkingspartners uit de buurt en het team van Volksbelang een broodje te eten.

Het was gezellig druk en de broodjes vielen in de smaak.

 

 

 

Kom 25 juni naar speeltuin Leonardus en denk meer over de toekomst

Op 28 februari 2018 hebben een kleine 30 bewoners van de Leonardusbuurt samen met medewerkers van de provincie Noord-Brabant en andere professionals die in de Leonardusbuurt werken gesproken over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de Leonardusbuurt mooier en schoner wordt. Er zijn een heleboel oplossingen en ideeën bedacht door de mensen die er bij waren.

Samen met bewoners en professionals gaan we nu kijken welke ideeën we uit kunnen voeren en wie hier bij wil helpen. Wilt u meedenken? Dat kan! U bent van harte welkom op maandag 25 juni in de speeltuin Leonardus. We beginnen om half 8.

 

Bloemen- en Plantenactie Leonardusbuurt

Buurtpreventie Leonardus wil samen met buurtbewoners zorgen voor een schone, veilige, gezellige en groene wijk!

Op zaterdag 19 mei wordt gestart vanaf 10.00u met een bloemen en plantenactie in de Leonardusbuurt.

Wat gaat er gebeuren?
Bij gerenoveerde woningen met een voortuin worden bloemen en planten aangeboden om de voortuinen meer kleur te geven!

Bloemen, planten en potgrond worden door ons geleverd. Hier hoeft u niet voor te betalen.

Wat vragen wij van u?
Als u het kunt, zorgen voor een bak (plantenbak, emmer e.d.) waar wij de bloemen en planten in kunnen plaatsen.

Wij verwachten dat u op de dag, wanneer u dit kunt, zelf mee helpt om de planten in uw voortuin te plaatsen. Zo dragen we samen bij aan een mooie en groene buurt.

Wilt u graag meehelpen?
Wij verzamelen op zaterdag 19 mei om 10.00u bij buurthuis
‘t Huukske, alle hulp is welkom!

Agnes de Veth neemt afscheid op woensdagochtend 11 april in ’t Huukske

Agnes de Veth stopt na 16 jaar bij de LEVgroep en neemt daarmee afscheid van de Leonardusbuurt. Agnes is een bekend gezicht in de Leonardusbuurt. Ze neemt op woensdag 11 april van 10.30 tot 12.00 uur afscheid in buurthuis ’t Huukske.

Agnes heeft nog een afscheidsboodschap:
“Dankjewel mensen uit de Leonardusbuurt! Bedankt voor de openhartigheid,  warmte en de betrokkenheid bij de buurt en bij mij. Ik kijk met een glimlach terug op de activiteiten die georganiseerd zijn door en voor jullie en de vele kopjes koffie. Ik maak een diepe buiging voor de bewoners van de Leonardusbuurt. Ik zie hoe mensen er hier iedere dag weer het beste van maken, ook al is het leven niet altijd makkelijk. Ik wil je meegeven: geeft niet op en als het niet goed gaat, durf dan te vragen. Want ik weet dat mijn collega’s van het wijkteam altijd voor je klaar staan.”

Op 5 april stond er interview met Agnes in het ED, klik hier voor het artikel.

Kom naar Buurtpreventie Leonardus op 25 april a.s.

Op woensdagavond 25 april organiseert buurtpreventie Leonardus weer een bewonersavond. Alle bewoners uit de Leonardus zijn die avond van harte welkom in ’t Huuske, de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur en de vergadering begint op 20.00 uur.

Tijdens deze avond staat u als bewoner centraal. De wijkagent, BOA’s, wijkwerker van de LEVgroep en consulent Volksbelang zijn deze avond aanwezig, als u vragen voor hen heeft kunt u hen deze avond stellen.

Er zijn twee thema’s waar deze avond bijzondere aandacht voor is:

  • Verkeersveiligheid en vervolgacties van het project MAX
  • Wietzolders

De buurtpreventie Leonardus is nog op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilligers worden gevraagd voor ondersteuning bij kleine dingen zoals:

  • bijhouden van de Facebookpagina
  • 1x per maand rondlopen in de wijk met andere vrijwilligers
  • hand en spandiensten in de wijk

Wilt u meer informatie over wat vrijwilligers doen voor de buurtpreventie? Zorg dat u aanwezig bent op 25 april of bel met Mirjam van Eijk: 06-23715221 (bereikbaar na 19.30 uur).

Graag tot 25 april in ’t Huukske.

 

 

Start groot onderhoud 5e fase

In het voorjaar van 2018 wordt alweer gestart met de 5e fase van het groot onderhoud Leonardus. In de Honoriusstraat e.o. worden 21 woningen aangepakt. De voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud zijn reeds gestart, waardoor de eerste resultaten al zichtbaar zijn.

Ook dit groot onderhoud wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf BOTS.

De woningen in de Mgr. Noijenstraat e.o. (24 woningen) worden voor de zomer van 2018 niet meer aangepakt. Dit heeft te maken met een onderzoek naar de grondkwaliteit onder die woningen. Er is gezien dat onder deze woningen een oude dijk of weg ligt, waardoor nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Het onderzoek moet uitwijzen of het groot onderhoud op dezelfde manier uitgevoerd kan worden als bij de eerder aangepakte woningen. De bewoners in dit gebied zijn allemaal bezocht door medewerkers van Volksbelang . In de zomer van 2018 is er meer duidelijkheid over en worden de bewoners opnieuw bezocht.

Kom naar de Ladies Night in Speeltuin Leonardus

Vrijdag 24 november organiseert het Vliegertapijt samen met de LEVgroep Ladies Night. Zij hebben al eerder verschillende succesvolle Ladies Nights georganiseerd in de Leonardusbuurt. Mis het deze keer niet en meld je aan via post@vliegendtapijt.org of in de Speeltuin, deelname kost € 1,50.

Deze avond staat in het teken van persoonlijke verzorging, er zijn verschillende demonstraties van professionals. Maar er is ook aandacht voor beweging: buikdansen en Zumba. Ook Annie Beeren (bewoner uit de Leonardusbuurt) zal haar breiwerk tentoonstellen.

Er wordt gezorgd voor muziek, een drankje en een hapje.

Het beloofd een gezellige en sfeervolle avond te worden.

Aanvang: 19.00 uur en sluiting: 22.00 uur.