Test

Volksbelang en bewoners willen tuindorp in de Leonardusbuurt behouden

Volksbelang gaat tussen 2022 en 2030 ruim 400 woningen in de Leonardusbuurt onder handen nemen. Het zag er lange tijd naar uit dat een groot deel van de woningen gesloopt zouden moeten worden. De afgelopen maanden is er opnieuw onderzoek gedaan naar de staat van de woningen en daaruit is gebleken dat renoveren bij een groot gedeelte van de woningen wél mogelijk is.  Ook de huizen aan de Ruiterstraat en omgeving, waar eerder een sloopbesluit is genomen, worden niet gesloopt maar gerenoveerd.

In het verleden zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de staat van de woningen in de Leonardusbuurt. Daaruit kwam naar voren dat de grondkwaliteit op sommige plekken niet goed is, met kans op verzakkingen. Paul Terwisscha, directeur van Volksbelang vertelt: ‘Toen onze samenwerkingspartner voor dit project zich terugtrok, zijn we opnieuw naar de tekentafel gegaan. De afgelopen maanden hebben we de onderzoeken opnieuw bekeken en heeft een ervaren onderzoeksbureau met ons meegedacht over een alternatief. Dat hebben we nu gevonden.’

Hoekwoningen ondersteunen
‘We zijn gaan kijken hoe we de woningen toch kunnen behouden. Uit het vervolgonderzoek is gebleken dat er iets aan de fundering moet worden gedaan, met name bij de hoekwoningen. Hoe die constructie er precies uit moet zien wordt nog verder onderzocht.’ De eerste reacties van bewoners zijn positief. ‘Door te renoveren, kunnen we het bijzondere karakter van de buurt behouden én de woningen toekomstbestendig maken. Dat was een duidelijke wens van de inwoners van de Leonardusbuurt.’

Studiegebied
Voor een klein deel van de woningen geldt dat ze zijn aangewezen als studiegebied. Van deze 50 woningen  (gelegen tussen de Wethouder Ebbenlaan en Dr. Ledelstraat) is nog niet zeker of ze behouden kunnen worden. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Bewoners geïnformeerd
Alle bewoners uit dit gebied zijn door Volksbelang geïnformeerd middels een nieuwsbrief. De bewoners uit de Ruiterstraat en omgeving zijn persoonlijk geïnformeerd middels een brief of telefoontje, vele van hen zijn inmiddels al verhuisd naar een andere woning. Als zij willen, mogen ze na de renovatie terugkeren naar hun ‘eigen’ woning.

Start aanpak
In 2022 start de woningbouwvereniging met de aanpak van de woningen in de buurt. Als eerste wordt ’t Huukske gerenoveerd. Dit rijksmonument zal ook in de toekomst dienst blijven doen als buurthuis. Wanneer de overige woningen aan de beurt zijn, staat nu nog niet vast. ‘Uiteraard hopen we daar snel meer over te kunnen vertellen.’

Kaart

Hieronder treft u de kaart waarop is aangegeven welke woningen al klaar zijn, welke gerenoveerd worden en welke nog verder onderzocht moeten worden.

Vragenlijst veiligheid

Volksbelang vindt het belangrijk om goed te weten wat jij als bewoner uit de Leonardusbuurt belangrijk vindt. Wij doen dat met digitale vragenlijsten. Eerder heb je misschien ook al een vragenlijst ingevuld. Hierbij is opnieuw een link voor het invullen van een andere vragenlijst.

Link naar de vragenlijst: enquête veiligheid Leonardusbuurt

Deze vragenlijst gaat over veiligheid. Wij vinden het fijn als je deze invult, het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

De uitkomst van de vragenlijst geeft ons informatie voor het maken van het plan Leonardus.

In de zomer hebben we laten weten dat de samenwerking met Bergopwaarts in de Leonardusbuurt helaas niet doorgaat. Wij zijn achter de schermen hard aan het werk om een nieuw plan te maken. Zodra daarover meer duidelijkheid is, ontvangt je hierover een nieuwsbrief en vind je meer informatie op deze website..

Containeractie voor sloopwoningen groot succes

De komende tijd zal een aantal woningen van Volksbelang in de Leonardusbuurt worden gesloopt. Dat betekent dat de huurders van deze woningen moeten verhuizen. En wie verhuist, komt vaak een hoop spullen tegen die weggegooid kunnen worden. Om hen te helpen bij de grote schoonmaak, regelde Volksbelang in juli en september een aantal containers. Een groot succes, vertelt woonconsulent Susan Sieben: ‘Binnen een mum van tijd zaten ze vol!’

De containers waren te vinden op het Willem Beringsplein en de Ruiterstraat. ‘We kwamen rond half negen ’s mor-gens een kijkje nemen en toen stond er al veel huisraad buiten op de stoep. En dat terwijl de containers er nog niet waren’, vertelt Susan. ‘Al snel besloten we en handje mee te helpen. Uiteindelijk hebben we, samen met de bewoners zes containers gevuld.’

Oude meuk
Kerstversiering, motorhelmen, kastjes: alles zag Susan voorbijkomen. ‘Mensen verzamelen toch een hoop bij elkaar in de loop der jaren. Ik zag zelfs drie oude winkelwagentjes van Albert Heijn staan. Een bankje van gietijzer en hout is uiteindelijk bespaard gebleven, daar had iemand nog interesse in. Maar ver-der kon alles mee naar de milieustraat.’

Dankbare huurders
Er was uiteindelijk zoveel huisraad dat pgeruimd moest worden, dat Susan en haar collega’s besloten om mee te helpen. ‘Als er zoveel werk te verrichten is, kun je niet alleen maar staan kijken. Met een steekwagen en hamer hebben we alles kunnen verwerken. Geweldig om te zien hoe dankbaar de bewoners waren en hoe iedereen elkaar hielp. Er was een gevoel van saamhorigheid. Tegelijkertijd kwam het besef dat dit voor veel mensen toch het einde van een hoofdstuk is.’

Vaker acties
De containeractie was zo’n succes, dat Volksbelang kijkt of er vaker dit soort acties georganiseerd kunnen worden. ‘In deze wijk komen in het gebied waar woningen gesloopt worden, de containers sowieso in het volgend voorjaar nog een keer terug.’

Muurschildering in de Leonardusbuurt

Wie onlangs nog bij buurthuis ’t Huukske is geweest, heeft haar misschien wel  bezig gezien, streetart-kunstenares Stella uit Cyprus. Astraki Strikes, zoals ze  zichzelf noemt, heeft een zogeheten mural gemaakt, een levensgroot kunstwerk  op een kale muur van een woning aan de Jan Stevensstraat.

In Helmond zijn steeds meer muurschilderingen te vinden. Bijvoorbeeld bij de bibliotheek, bij Loods20 en langs de Traversebrug in het centrum van Helmond. In de Leonardusbuurt was nog geen mural te vinden. Maar nu heeft dus ook deze buurt zo’n kleurrijk kunstwerk.

Lente en voortuinen

Stella liet zich daarbij inspireren door de Leonardusbuurt. Stella verbleef in het voorjaar van 2019 twee weken in de Leonardusbuurt om inspiratie op te doen. En die vond ze! De Cypriotische vertelt dat de lente haar veel ideeën gaf, evenals de voortuinen.  Ze wil dat buurtbewoners door het kunstwerk uitgedaagd worden om naar buiten te komen en elkaar te ontmoeten.

Landgoed Leonardus
Dit kunstwerk maakt onderdeel uit van het project Landgoed Leonardus. Kunstenares Corry Smolders nodigt kunstenaars uit verschillende landen uit voor een verblijf in Helmond. Daar doen ze inspiratie op en gaan ze aan de slag. De bewoonster van de woning waarop de mural geschilderd is, heeft het ontwerp van tevoren gezien en goedgekeurd.

Voorgenomen samenwerking Volksbelang en Bergopwaarts in Leonardusbuurt gaat niet door

HELMOND – De voorgenomen samenwerking tussen de woningcorporaties Bergopwaarts en Volksbelang in de Helmondse Leonardusbuurt gaat niet door. Bergopwaarts heeft besloten de aanpak van de woningen uit te stellen tot een nog nader te bepalen moment. Of en hoeveel woningen zij in de toekomst eventueel nog wel willen aanpakken is niet duidelijk. Daardoor is Volksbelang nu genoodzaakt te gaan zoeken naar een andere oplossing. De grootschalige aanpak van zo’n 350 woningen in de Leonardusbuurt loopt daarmee wellicht vertraging op.

Henri van de Kerkhof, directeur-bestuurder (a.i.) van Volksbelang, betreurt de keuze van Bergopwaarts. ‘Op 3 maart van dit jaar hebben Bergopwaarts en Volksbelang een samenwerkingsconvenant gesloten voor de aanpak van de woningen in de Leonardusbuurt. Op 1 juni zou dat convenant omgezet worden in een concreet plan van aanpak. Uiteindelijk ontvingen we een brief met daarin de boodschap dat de samenwerking tot nader order wordt uitgesteld en dat Bergopwaarts zich gaat heroriënteren. Wij zijn daarom genoodzaakt om op zoek te gaan naar een andere oplossing.’

Doorschakelen

Bergopwaarts geeft aan dat het op dit moment niet kan toezeggen of en wanneer er een oplossing geboden kan worden. Van de Kerkhof: ‘Wij kunnen daar niet op wachten. Volksbelang staat onder verscherpt financieel toezicht. Daarnaast vraagt de staat van de woningen in de Leonardusbuurt om actie. Bovenal willen wij onze bewoners niet langer in onzekerheid laten. We zijn dan ook direct op zoek gegaan naar een oplossing met (een) andere partner(s).’

Verwachte bevolkingsgroei

De belangrijkste reden voor Bergopwaarts om de samenwerking voorlopig niet door te laten gaan, is de geactualiseerde bevolkingsprognose voor de gemeenten Asten en Deurne. Daarin wordt gesproken over een groei van zo’n 10 procent. Die groei wordt vooral veroorzaakt door migratie. ‘Een groot deel van deze nieuwe woningzoekenden zal een beroep doen op de sociale huurmarkt verwachten wij. Voor Bergopwaarts betekent dit dat de woningbouwopgave in Asten en Deurne cruciaal verandert. De belangrijkste voorwaarde voor Bergopwaarts was en is nog steeds dat een samenwerking geen gevolgen mag hebben voor het woningbezit én de huurders en woningzoekenden van Bergopwaarts in Asten en Deurne. We blijven verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende sociale woningen in ons werkgebied. De geprognosticeerde bevolkingsgroei en de daarmee gepaard gaande volkshuisvestelijke taak heeft gevolgen voor onze begroting en de ambities die wij waar kunnen maken. Helaas zijn wij dan ook tot de conclusie gekomen dat wij Volksbelang op dit moment geen oplossing kunnen bieden in de Leonardusbuurt’, aldus Bergopwaarts in de brief.

Vertraging?

Het beëindigen van de huidige samenwerking kan een vertraging voor de aanpak van de woningen in de Leonardusbuurt opleveren. Van de Kerkhof: ‘Dat is vervelend voor ons, maar nog veel vervelender voor onze bewoners. Zij verdienen het om snel duidelijkheid te krijgen. We doen er dan ook alles aan om hen die zo snel mogelijk te geven.’

Bewoners Ruiterstraat en omgeving

Voor de bewoners van de Ruiterstraat en omgeving heeft het feit dat de samenwerking nu niet doorgaat overigens geen gevolgen. ‘Het sloopbesluit over deze woningen was al genomen. De aanpak van deze huizen vormt dan ook geen onderdeel van de samenwerking.’ Een deel van de bewoners heeft inmiddels al een nieuwe woning gevonden, de overige bewoners zijn daar nog naar op zoek. ‘We begeleiden ze daarbij, zodat voor 31 augustus 2021 alle bewoners een nieuwe (tijdelijke) woning hebben.’ De toekomst van de bewoners van de overige 350 woningen blijft dus nog ongewis. ‘We zetten ons maximaal in om ook hen snel duidelijkheid te kunnen geven’, aldus Henri van de Kerkhof.

 

Denk mee over de Leonardusbuurt

Volksbelang gaat, in samen­werking met Bergopwaarts, nog honderden woningen aanpakken. Een deel van de woningen wordt ge­renoveerd, er komen nieuwe wonin­gen bij en de openbare ruimte wordt onder handen genomen.

Wil je meedenken over de ontwikkeling van de Leonardusbuurt? Wij vinden jouw mening belangrijk.

Denk mee enquete 1: klik hier

Denk mee enquete 2: klik hier

Het duurt maar een paar minuten.

Woningen in Ruiterstraat e.o. worden gesloopt

Volksbelang heeft besloten de woningen in de Ruiterstraat en omgeving te slopen.

Sloopbesluit

Na een zorgvuldige overweging is besloten om deze woning te slopen. Uit onderzoek is gebleken dat de ondergrond van de woningen slecht is, dit heeft gevolgen voor de fundering. Naast de fundering zijn er ook nieuwe eisen als het gaat om isoleren en verwarmen van woningen. In de toekomst moeten alle woningen in Nederland gasloos zijn.

Dit alles heeft ons doen besluiten om over te gaan tot het slopen van deze woningen en daarvoor in de plaats nieuwbouwwoningen te bouwen die weer klaar zijn voor de toekomst.

Bewoners

Alle bewoners uit de Ruiterstraat e.o. hebben van Volksbelang vorige maand een brief ontvangen over het sloopbesluit. De bewoners worden bezocht voor meer informatie en begeleiding. I.v.m. de maatregelen die Volksbelang moet nemen rondom het Coronavirus, worden de bewoners telefonisch geïnformeerd of huisbezoeken uitgesteld.

Andere woningen in de Leonardusbuurt

Ondertussen wordt er achter de schermen bij Volksbelang en Bergopwaarts hard gewerkt om een besluit te nemen over de andere woningen in de Leonardusbuurt, daar komt in de zomer van 2020 meer duidelijkheid over.

Inloopbijeenkomst voor alle bewoners Leonardusbuurt

Maandag 9 december jl. heeft Volksbelang een inloopbijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners uit de Leonardusbuurt. Bewoners konden tijdens deze bijeenkomst al hun vragen stellen die zij hebben naar aanleiding van het nieuws rondom de samenwerking tussen Volksbelang en Bergopwaarts in de Leonardusbuurt.

Zo’n 30 bewoners zijn naar de inloopbijeenkomst gekomen.

Heeft u nog vragen over het stil leggen van het groot onderhoud en de samenwerking? Neem contact met ons op via 0492-538815,  info@volksbelanghelmond.nl of loop bij ons binnen aan de Molenstraat 83. Wij staan u graag te woord!

Samenwerking Volksbelang en Bergopwaarts in de Leonardusbuurt

In 2015 is Volksbelang gestart met het groot onderhoud in de Leonardusbuurt. Tot nu toe zijn ruim 200 woningen klaar.  Helaas konden wij in 2018 aan een aantal woningen geen groot onderhoud uitvoeren omdat de kwaliteit van de grond onder de woningen is verslechterd. Daarbij kwam ook nog het bericht dat in de toekomst alle woningen in Nederland gasloos gemaakt moeten worden, dit brengt veel kosten met zich mee en daarnaast zien we ook de bouwkosten stijgen.

 

Nadat dit bekend werd zijn we meteen gestart met een onderzoek. De bewoners uit dit gebied zijn door ons persoonlijk geïnformeerd. Het onderzoek hebben we uitgebreid naar alle woningen die nog op de planning staan voor het groot onderhoud.

 

Nieuwe aanpak: samenwerking

Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak. Een nieuwe aanpak die Volksbelang niet alleen kan uitvoeren. Bergopwaarts en Volksbelang willen dit graag samen oppakken. Hoe die samenwerking er precies uit komt te zien wordt komend halfjaar duidelijk.

 

Wij vinden het erg belangrijk dat bewoners ook mee denken over de nieuwe aanpak, daarom werken wij samen met een groep bewoners. Wil je hierover meer informatie en ook meedenken? Neem dan contact met ons op.

 

Wat betekent dat voor mij?

Woon jij in een woning die al klaar is of niet in het plan valt? Dan verandert er niets.

 

Woon jij in een woning die nog op de planning staat voor groot onderhoud? Dan zijn we aan het onderzoeken wat de beste aanpak is: renoveren óf slopen en nieuwbouw. In 2020 gaan we aan de slag met het uitwerken van deze nieuwe aanpak.

De nieuwe aanpak zal in fases worden uitgevoerd en maximaal 8 jaar duren. Het kan dus zijn dat jouw woning later wordt aangepakt dan dat we in 2015 hebben aangegeven.

 

Vragen?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief. Daarom organiseren wij een inloopbijeenkomst op maandag 9 december a.s. van 16.00 tot 19.30 uur in Speeltuin Leonardus, Mgr. Swinkelsstraat 24. Je bent van harte welkom!

 

Contact met Volksbelang

Bij vragen en technische klachten kun je contact blijven opnemen met Volksbelang, via ons telefoonnummer 0492-538 815 of mail: info@volksbelanghelmond.nl. Je mag natuurlijk ook altijd ons kantoor bezoeken, Molenstraat 83.

 

Nieuws

Zodra we weten wat de nieuwe aanpak is of als er ander belangrijk nieuws is, dan krijg je van ons een nieuwsbrief of komen wij je bezoeken.