GGD benoemt Hans Smits tot Gezondheidsambassadeur voor Helmond

Zaterdag 27 mei 2017 ontving Hans Smits uit Helmond de titel van Gezondheidsambassadeur voor de GGD Brabant-Zuidoost. Deze titel werd hem toegekend voor de vele mooie gezondheidsinitiatieven en jarenlange inzet voor speeltuin Leonardus. De uitreiking vond plaats tijdens de opening van het nieuwe hoofdgebouw van de speeltuin, in bijzijn van Ellis Jeurissen, directeur van de GGD Brabant-Zuidoost, wijkwethouder de Vries, bestuur en vrijwilligers, familie en buurtgenoten.

Steeds vaker zetten inwoners zich in voor een gezonde leefomgeving in hun gemeente of wijk en voor de gezondheid van hun medeburgers. In onze regio kennen we hier inmiddels heel wat voorbeelden van, zoals gezonde en leefbare wijken, beweegtuinen en trimbanen, acties om alcoholgebruik door jongeren aan te pakken, gezonde sportkantines en dementievriendelijke gemeenten. Voor de GGD is samenwerken met burgers in wijk of buurt de beste manier om gezondheid te bevorderen. Inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gezondheid van medeburgers zijn dan ook zeer waardevol en worden daarom in hun gemeente benoemd tot Gezondheidsambassadeur van de GGD.

Zaterdag 27 mei werd deze titel voor de derde keer in Helmond toegekend. De GGD Brabant-Zuidoost vindt dat Hans Smits dit heeft verdiend omdat hij zich al ruim 30 jaar met tomeloze energie inzet voor speeltuin Leonardus. Van daaruit heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij initiatieven die de gezondheid van bezoekers en deelnemers bevorderen, zoals de beweegtuin en de ouderenhuiskamer. Hans Smits maakt zich daarbij sterk voor samen gezellig en gezond eten. Voor de nieuwe kantine heeft hij de ambitie dat mensen er (ook) voor een gezond aanbod kunnen kiezen en dat die gezonde keuze zo aantrekkelijk mogelijk wordt gepresenteerd. Hij is daarin een echte inspirator die zijn vrijwilligers motiveert en stimuleert. Zo wordt stapsgewijs toegewerkt naar een gezonder eet- en drinkpatroon.

Sinds vorige zomer is gestart met het verkopen van vers fruit aan kinderen en (groot)ouders die de speeltuin bezoeken. Dit laagdrempelige initiatief is bij bezoekers zeer in de smaak gevallen. Samen met de vele beweegmogelijkheden in speeltuin Leonardus zorgt dit voor het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Helmond en voor het vergroten van de leefbaarheid van de buurt. De GGD Brabant-Zuidoost werkt graag samen met Hans Smits, met de vrijwilligers en met het bestuur van speeltuin Leonardus. Zij sprak daarvoor haar grote dank en waardering uit.

Website met ideeën

De GGD vindt het belangrijk dat inwoners met goede ideeën de GGD en hun eigen gemeente weten te vinden. Zo kunnen zij elkaars inzet versterken. De GGD heeft daarom per gemeente de mogelijkheden voor burgerinitiatieven op het gebied van gezondheid in kaart gebracht op de website www.actiefmetgezondheid.nl. Hier zijn ook allerlei inspirerende en succesvolle voorbeelden te vinden.

Het vliegertapijt neemt afscheid

Het is zover, Joke Smeulders en Corry Smolders ronden hun buurtkunstproject Vliegertapijt in de Leonardusbuurt af. Met veel plezier hebben zij met de bewoners in de wijk gewerkt. Zij kijken terug op een mooie, inspirerende periode. Corry: “De bewoners zijn als het ware familie van ons geworden. We hebben heel veel gedeeld en bereikt.” Met de Week van Vliegertapijt ronden Joke en Corry het project af door het met heel Helmond te delen en te vieren.

Drie jaar lang hebben Joke en Corry met de bewoners van de Leonardusbuurt gewerkt aan buurtkunstproject Vliegertapijt. Pionieren om mensen uit te dagen hun buurt in een ander perspectief te zien. Samen met de bewoners hebben zij diverse projecten opgestart waardoor de Leonardusbuurt als het ware opgetild werd, als een vliegend tapijt.

Tuinieren Bij de Populieren, MKids, schorten maken, vrouwen bouwen en Koningsspelen zijn zomaar een paar van die activiteiten die de wijk verlevendigd hebben.

Het eindresultaat van het buurtkunstproject is het Pratendhuis, een vooruitstrevend concept voor een nieuwe buurtkern in de Leonardusbuurt. Een uitdaging om mee aan de slag te gaan. De plannen zijn onlangs door Joke, Corry en een groep bewoners gepresenteerd aan de heel enthousiaste gedeputeerde Henri Swinkels in het Provinciehuis.

Naar aanleiding van de Week van Vliegertapijt is er een nieuwsbrief  uitgebracht.

Activiteiten Week van Vliegertapijt:

Maandag 3 april
11.00 -17.00 uur  Terras met koffie op het Willem Beringsplein
17.00 uur              Gezamenlijke maaltijd

Dinsdag 4 april
10.00 uur              Film kijken en aardappeleten met de Beweegtuin
14.00 uur              Stof tot praten
20.00 uur             Radio Helmond

Woensdag 5 april
10.00 uur              In gesprek met Volksbelang
11.00 uur               Talenten achter de voordeur
14.00 – 16.00 uur Workshop voor kinderen

Donderdag 6 april
15.00 – 19.30 uur DAB café in de Cacaofabriek

Kijk voor meer informatie ook op www.vliegertapijt.nl.

Winterlunch ter afsluiting van groot onderhoud

Volksbelang heeft samen met Bouwbedrijf BOTS hard gewerkt in de Mgr. Swinkelsstraat e.o. In totaal zijn er 62 huurwoningen aangepakt. Ook de 3 eigenaren uit de straat hebben hun woning onder handen laten nemen door BOTS. Het resultaat mag er zijn, de woningen zien er weer als nieuw uit en voldoen aan de eisen van deze tijd.

De werkzaamheden zijn bijna gereed. Dat is een goede reden voor Volksbelang om de bewoners, medewerkers van BOTS en sociale partners uit de wijk uit te nodigen voor een lunch ter afsluiting van de werkzaamheden.

In buurthuis ’t Huukske was het gezellig druk, men kon genieten van heerlijke ‘winterse kost’. Nadat iedereen een bordje erwtensoep had opgeschept, kwam de Kerstman nog een bezoekje brengen om enkele bewoners extra in het zonnetje te zetten.

Het groot onderhoudsproject aan de Mgr. Swinkelsstraat e.o. is de derde fase van het groot onderhoud. In 2017 wordt gestart met de vierde fase in de Mgr. Noijenstraat e.o. Tot 2022 is Volksbelang hard aan het werk in de Leonardusbuurt, ieder jaar wordt er een nieuwe fase aangepakt.

Foto’s: CoFoto Mario Coolen

winterlunch-leonardus-14-12-2016-6winterlunch-leonardus-14-12-2016-10 winterlunch-leonardus-14-12-2016-19 winterlunch-leonardus-14-12-2016-22 winterlunch-leonardus-14-12-2016-24

Sluit feestelijk het jaar af in ’t Huukske

jaarafsluiting_leonardus_goedHet T+LAB sluit op zondag 18 december a.s. het jaar feestelijk af in ’t Huukske. De LEVgroep organiseert samen met speeltuin Leonardus en het Vliegertapijt een feestelijke middag, alle bewoners uit de Leonardusbuurt zijn van harte uitgenodigd.

Er wordt een gratis loterij georganiseerd, er zijn activiteiten voor jong en ouder en het T+LAB organiseert een tentoonstelling met de buurtkinderen. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een gratis hapje en een drankje.

Wij zien u graag op 18 december a.s. in ’t Huukske!

 

Herinrichting Mgr. Swinkelsstraat en Beukeliusstraat start voorjaar 2017

De gemeente Helmond heeft een herinrichtingsplan gemaakt voor de Beukeliusstraat, Mgr. Noyenstraat en Bisschop Henricxstraat. Het herinrichtingsplan heeft een erfachtige sfeer. De bestaande bestrating wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Ook wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd om meer parkeerplaatsen te realiseren. De verbinding van de Mgr. Noyenstraat ten plaatse van de nummers 11 t/m 17 komt te vervallen waardoor er een pleintje kan worden aangelegd met ruimte voor parkeren, groen en spelen. Dit ontwerp wordt nog verder uitgewerkt.

In de Mgr. Swinkelsstraat blijft het trottoir met de parkeerplaatsen aan de zijde van de Speeltuin en de begraafplaats grotendeels gehandhaafd. Wel wordt de entree naar de Speeltuin verruimd. De rijbaan en de parkeervakken worden volledig heringericht. Verder worden er 2 verkeersremmers aangelegd op de kruising van de Mgr. Swinkelsstraat met de Beukeliusstraat en met de Bisschop Herincxstraat. Ook worden er enkele nieuwe bomen geplant. De lantaarnpalen zijn enkele jaren geleden al vernieuwd en blijven gehandhaafd.

De gemeente start in het voorjaar van 2017 met de werkzaamheden.

Klik hier voor het ontwerp.

Klik hier voor de brief aan de bewoners.

Nieuwbouwwoning opgeleverd en nieuwe straatnaam onthuld.

Afgelopen vrijdag 11 november 2016 heeft Volksbelang 20 nieuwe woningen in de Leonardusbuurt opgeleverd. 18 woningen zijn gelegen in de nieuwe straat Hendrik van Ekerstraat en 2 woningen sluiten aan op de bestaande bouw in de Jan Stevensstraat.

Alle nieuwe huurders waren samen met de samenwerkingsparnters en de familie van Ekert uitgenodigd in ’t Huukske. Voorzitter van Volksbelang, Sacha van Lierop, heette iedereen welkom en vertelde dat nog geen 10 maanden geleden de bouw officieel is gestart.  Bij de feestelijke bijeenkomst van de startbouw heeft Volksbelang samen met het vliegertaptijt en de kinderen uit de Leonardusbuurt een bouwoffer gebracht. Het vliegertapijt was tot dit idee gekomen omdat op deze locatie een Romeinse begraafplaats uit de derde eeuw is ontdekt. Het bouwoffer ligt nu onder één van de nieuwe woningen en mogelijk wordt deze over een paar honderd jaar, of misschien nog wel later, opgegraven bij nieuwe planontwikkelingen.

Wethouder Frans Stienen vertelde meer over het tot stand komen van de nieuwe straatnaam: Hendrik van Ekertstraat. De heer Van Ekert was voormalig wethouder van sociale zaken in de gemeente Helmond.

De middag werd opgeleukt door tonprater Jan Strik, die zich voordeed als nieuwe huurder van de Hendrik van Ekertstraat.

Nadat de nieuwe huurders de sleutels en een mooie bos bloemen in ontvangst hebben genomen is de straat officieel geopend door de familie van Ekert zelf. Na afloop is er gezamenlijk nog getoost op dit succesvolle project!

hendrik-van-ekertstraat-11-11-2016-8

hendrik-van-ekertstraat-11-11-2016-44

Fotos; CoFoto Mario Coolen

hendrik-van-ekertstraat-11-11-2016-36hendrik-van-ekertstraat-11-11-2016-43

Kom woensdag 16 november a.s. naar de bijeenkomst van Buurtpreventie Leonardus!

A.s. woensdag organiseert Buurpreventie Leonardus voor de tweede keer dit jaar een bijeenkomst voor alle bewoners uit de Leonardusbuurt. De bijeenkomst vindt plaats in ’t Huukske, ingang Jan Stevensstraat. Tijdens deze bijeenkomst staan de bewoners centraal.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Verslag van 16 november 2016
 3. Terugkoppeling van meldingen
 4. In te brengen punten bewoners
 5. Thema’s:
  1. Samen werken aan Samenwerken
  2. Kennismaking nieuwe Wijk BOA’s
 6. Rondvraag, overige mededelingen en opmerkingen
 7. Vervolgafspraken en sluiting

U bent van harte welkom!

Meer informatie over de activiteiten van Buurtpreventie Leonardus vindt u hier.

Open dag ’t Huukske gezellig

opendag-t-huukske-08-10-2016-2opendag-t-huukske-08-10-2016-1Op zaterdag 8 oktober heeft ’t Huukske open dag gehouden. Het T+LAB heeft talentenlabs georganiseerd, er stond een springkussen, er werd gebiljart door jong en ouder en het was vooral erg gezellig.

Bewoners uit de Leonardusbuurt en andere geïnteresseerde waren van harte welkom in ’t Huukske. De open dag is georganiseerd door de LEV groep in samenwerking met het Vliegertapijt, biljartclub ’t Huukske en de wijkverpleegkundige van Savant: Nick van de Mortel. Wilt u ’t Huukske ook eens bezoeken? Of weten welke activiteiten er georganiseerd worden? Klik dan hier.

Opening Movado Leonardus: centrum voor bewegen en gezondheid

movado-2Het centrum voor bewegen en gezondheid in de voormalige Leonardusschool draagt voortaan de naam: Movado Leonardus. Deze naam werd feestelijk onthuld door wethouder Frans Stienen op zaterdag 8 oktober. ‘Ik heb hier zelf op school gezeten en elk klaslokaal weleens gezien, maar ik herken het niet meer terug’, vertelde de wethouder. ‘Ik ben blij dat dit schoolgebouw gebleven is. De naam Movado Leonardus is wat mij betreft een perfecte naam: door de knipoog naar het verleden én de verwijzing naar de nieuwe functie.’ Movado staat voor bewegen. De bewoners van het pand, allemaal organisaties die iets met gezondheid of bewegen hebben, zetten deze dag hun deuren wagenwijd open. Inmiddels is het pand voor een groot deel bewoond, onder meer door Stichting Jibb en sportschool Maach. De laatste lokalen worden binnenkort opgeknapt en geschikt gemaakt voor de nieuwe huurders.

Kom 5 oktober a.s. naar de informatieavond Leonardus

Bewonerscommissie Leonardus, buurtpreventie Leonardus, Vliegertapijt en speeltuin Leonardus presenteren zich op 5 oktober a.s. tijdens een informatieavond.

Tussen 19.30 en 21.00 uur bent u welkom in speeltuin Leonardus. Natuurlijk wordt er voor een hapje en een drankje gezorgd.

uitnodiging-informatieavond-3-oktober-2016