Buurtpreventie Leonardus is een nieuwe uitdaging aangegaan, zij zullen in september starten met een actie in het kader van overlast en veiligheid binnen de wijk: onze brandgangen afval vrij.

De aanleiding van deze actie is dat bewoners regelmatig hun grof huisvuil in de brandgang dumpen (zoals matrassen, hout, enz.). Dit met de mogelijke gevolgen dat het in brand wordt gestoken en hierdoor gevaarlijke situaties en schade kunnen ontstaan.

Om dit te voorkomen heeft buurtpreventie Leonardus in overleg met o.a. gemeente, LEV, Volksbelang en buurtbewoners deze actie opgezet. Voor de actie kunt u in de eerste week van iedere maand op de volgende tijden contact opnemen: maandag t/m vrijdag 13.00-17.00 / 19.00-21.00 uur. Na het aanmelden gaat de buurtpreventie de melding coördineren met alle betrokkenen.

Hiervoor en om de bereikbaarheid te vergroten heeft buurtpreventie Leonardus voortaan een eigen mobiele telefoonnummer beschikbaar: 06-87701945.

Er zijn enkele voorwaarden aan de actie verbonden:

  • Bewoners hebben niet zelf de mogelijkheid om afval af te voeren;
  • Het zijn kleine hoeveelheden en het is incidenteel;
  • Het aangeboden afval ligt tot aan de gemaakte afspraak op eigen terrein;
  • Bewoners bieden hulp bij het coördineren en/ of aanbieden van zijn afval.

Deze actie draait een half jaar proef, hierna beoordeeld de buurtpreventie hoe de actie loopt en hoe groot de behoefte is. Buurtpreventie Leoanrdus voert deze actie uit met bewoners uit de wijk die met regelmaat naar de vuilstortplaats rijden.