buurtpreventie

Buurtpreventie

Ongeveer 100 bewoners uit de Leonardusbuurt vormen het buurtpreventieteam. Zij worden ondersteund door de wijkagent en de opbouwwerker van de LEVgroep. Het buurtpreventieproject heeft een informeel karakter en heeft een bestuur, welke bestaat uit drie bewoners uit de buurt . Het team informeert bijvoorbeeld organisaties over zaken die opvallen in de buurt.

Dit kunnen verdachte auto`s zijn die door de straat rijden, een hoek die slecht verlicht is, een bewoner die vereenzaamt, hangjongeren die overlast veroorzaken, enzovoort. Buurtpreventie is kortom het samenwerken aan een veilige en rustige buurt. Dicht bij huis en samen met buurtbewoners.

Buurtpreventie Leonardus heeft een eigen Facebookpagina: Buurtpreventie Leonardus.

Wij zoeken vrijwilligers

De buurtpreventie Leonardus is nog op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilligers worden gevraagd voor ondersteuning bij kleine dingen zoals:

  • bijhouden van de Facebookpagina
  • 1x per maand rondlopen in de wijk met andere vrijwilligers
  • hand en spandiensten in de wijk

Wilt u meer informatie over wat vrijwilligers doen voor de buurtpreventie? Zorg dat u aanwezig bent op 25 april of bel met Mirjam van Eijk: 06-23715221 (bereikbaar na 19.30 uur).