Op woensdagavond 3 april organiseert buurtpreventie Leonardus weer een vergadering voor alle bewoners van de Leonardusbuurt. De thema’s van deze avond:

– Resultaten van de snelheidsmeter Denk aan MAX door Alex van de Westerloo

– Wietkwekerij, wat zijn de gevolgen? Presentatie door de Politie

Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee, om 20.00 uur wordt de vergadering gestart. De vergadering vindt plaats in buurthuis ’t Huukske, W. Beringsplein 88.

Het is tijdens deze avond ook mogelijk om vragen over veiligheid in de buurt te beantwoorden. Naast het bestuur van de buurtpreventie en bewoners, zijn ook aanwezig de wijkwerker van de LEVgroep, wijkagent, en consulent van Volksbelang.

Zorg dat u erbij bent!