Maandag 9 juli a.s. wordt tussen 15.30 en 16.45 uur € 500,- uitgereikt aan de vrijwilligers van speelveld Dijksestraat. Dit geld is gespaard door automobilisten die de snelheidsmeter van MAX met de juiste snelheid voorbij zijn gereden (MAX 30km per uur in de Dijksestraat).

Wethouder Maas reikt een cheque uit aan de vrijwilligers , zij zullen hiervan nieuwe speelmateriaal kopen.

Buurtpreventie Leonardus is samen met Denk aan MAX de organisator van dit evenement en alle bewoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. MAACH is aanwezig om een boks demonstratie te geven, er is een hapje en een drankje en vooraf wordt door de kinderen uit de buurt een laser controle uitgevoerd.

Ben erbij!!!