De komende jaren wordt bij veel woningen in de Leonardusbuurt groot onderhoud uitgevoerd. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. Woningbouwvereniging Volksbelang hield een enquête onder de bewoners. Hoe kijken ze terug op de werkzaamheden aan hun woning? De reacties zijn positief.

IMG_0587Het onderhoud aan de woningen aan de Jan van der Spekstraat is afgesloten met een gezellige buurtlunch. Volksbelang heeft daarna de enquêtes (ook aan de Jan Stevensstraat) persoonlijk afgenomen. Zoals ook iedereen vooraf aan het onderhoud een huisbezoek kreeg. ‘Die persoonlijke aanpak werkt heel goed’, vertelt Elske van Osch van Volksbelang.

Uit de gesprekken kwam dan ook naar voren dat de bewoners tevreden zijn met de manier waarop gecommuniceerd wordt. Ook hadden de bewoners goed contact met de aannemer en konden ze daar snel met hun vragen terecht.’ Er zijn twee aannemers actief geweest, Bots Bouwgroep en Hendriks Coppelmans.

Uit de vragenlijst komt naar voren dat de bewoners erg tevreden zijn met de kwaliteit van zowel de buitenkant als de binnenkant van hun woning.

Overlast
Verbeterpunten zijn er ook. Bewoners aan de Jan Stevensstraat hebben veel overlast ervaren door de planning bij de dakwerkzaamheden en het voegen, kappen en zandstralen van de woning. ‘Daar kunnen we rekening mee houden bij de aanpak van de volgende woningen. Daarom is de vragenlijst voor ons ook zo van belang, we zien nu wat beter kan’, zegt Van Osch.

Klik hier voor alle cijfers die naar voren zijn gekomen uit de enquêtes.