Volksbelang voert in 2019 geen groot onderhoud uit aan woningen in de Leonardusbuurt. Dit heeft meerdere redenen.

Om te beginnen worden er steeds strengere eisen gesteld aan woningcorporaties. Zo moeten ze hun woningaanbod bijvoorbeeld duurzamer maken. Met name bij wat oudere huizen is dat soms lastig voor elkaar te krijgen. Zo ook bij de woningen aan De Ruiterstraat en omgeving. Deze zijn in té slechtestaat om ze te kunnen verduurzamen.

Datzelfde geldt voor de woningen aan de Mgr. Noijenstraat en omgeving. In dit laatste geval gaat het niet alleen om de woningen zelf, maar ook om de grond waar de woningen op staan. Na grondonderzoek is gebleken dat de grondkwaliteit negatief verandert.

Alle bewoners van de woningen aan De Ruiterstraat en omgeving en de Mgr. Noijenstraat en omgeving hebben inmiddels bezoek gehad van een medewerker van Volksbelang. Tijdens dit bezoek is meer uitleg gegeven over de huidige situatie en het vervolgtraject. Zodra duidelijk is wat hier precies gaat gebeuren, worden de bewoners als eerste geïnformeerd en hierna lees je dit terug in deze Buurtbrief.

Staat je woning volgend jaar of later op de planning voor renovatie? Vooralsnog wordt de routing gevolgd, de routekaart wordt aangepast met de studie gebieden. Klik hier voor de routekaart.