luchtfoto-leonardusbuurt

Groot onderhoud

De aanpak van de woningen in de Leonardusbuurt bestaat voor een groot deel uit onderhoud en verbeteringen aan de buitenzijde van de woning. Woont u in de Leonardusbuurt en valt uw woning binnen één van de deelfases, dan wordt u tijdens een huisbezoek persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden aan de woning die u huurt. In de Leonardusbuurt staan veel verschillende soorten woningen. Volksbelang bekijkt per woning welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden en bespreekt deze tijdens de huisbezoeken. Na afloop van het huisbezoek ontvangt iedere huurder een informatiebrochure met alle informatie nog op een rij.

Het onderhoud en de verbeteringen aan de woningen bestaan vooral uit werkzaamheden als het controleren en repareren of vervangen van metselwerk, voegwerk, daken, dakgoten, kozijnen en ramen, en dergelijke. Naar verwachting duren de werkzaamheden vier weken.

Bewoners kunnen ook aangeven of zij werkzaamheden aan de binnenkant van de woning willen laten uitvoeren. Dit kan Volksbelang, onder bepaalde voorwaarden, aanbieden tegen een huurverhoging. Daarbij wordt bekeken of de individuele woonwensen aansluiten bij de normen van Volksbelang, waarbij ook gelet wordt op de nieuwe huurprijs in verhouding tot het inkomen van de huurder en de gewenste huurprijs van vergelijkbare woningen.

De Leonardusbuurt wordt de komende jaren weer een buurt waarin het prettig wonen en leven is, in betaalbare woningen die weer tientallen jaren mee kunnen