De gemeente Helmond heeft een herinrichtingsplan gemaakt voor de Beukeliusstraat, Mgr. Noyenstraat en Bisschop Henricxstraat. Het herinrichtingsplan heeft een erfachtige sfeer. De bestaande bestrating wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Ook wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd om meer parkeerplaatsen te realiseren. De verbinding van de Mgr. Noyenstraat ten plaatse van de nummers 11 t/m 17 komt te vervallen waardoor er een pleintje kan worden aangelegd met ruimte voor parkeren, groen en spelen. Dit ontwerp wordt nog verder uitgewerkt.

In de Mgr. Swinkelsstraat blijft het trottoir met de parkeerplaatsen aan de zijde van de Speeltuin en de begraafplaats grotendeels gehandhaafd. Wel wordt de entree naar de Speeltuin verruimd. De rijbaan en de parkeervakken worden volledig heringericht. Verder worden er 2 verkeersremmers aangelegd op de kruising van de Mgr. Swinkelsstraat met de Beukeliusstraat en met de Bisschop Herincxstraat. Ook worden er enkele nieuwe bomen geplant. De lantaarnpalen zijn enkele jaren geleden al vernieuwd en blijven gehandhaafd.

De gemeente start in het voorjaar van 2017 met de werkzaamheden.

Klik hier voor het ontwerp.

Klik hier voor de brief aan de bewoners.