Op woensdagavond 25 april organiseert buurtpreventie Leonardus weer een bewonersavond. Alle bewoners uit de Leonardus zijn die avond van harte welkom in ’t Huuske, de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur en de vergadering begint op 20.00 uur.

Tijdens deze avond staat u als bewoner centraal. De wijkagent, BOA’s, wijkwerker van de LEVgroep en consulent Volksbelang zijn deze avond aanwezig, als u vragen voor hen heeft kunt u hen deze avond stellen.

Er zijn twee thema’s waar deze avond bijzondere aandacht voor is:

  • Verkeersveiligheid en vervolgacties van het project MAX
  • Wietzolders

De buurtpreventie Leonardus is nog op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilligers worden gevraagd voor ondersteuning bij kleine dingen zoals:

  • bijhouden van de Facebookpagina
  • 1x per maand rondlopen in de wijk met andere vrijwilligers
  • hand en spandiensten in de wijk

Wilt u meer informatie over wat vrijwilligers doen voor de buurtpreventie? Zorg dat u aanwezig bent op 25 april of bel met Mirjam van Eijk: 06-23715221 (bereikbaar na 19.30 uur).

Graag tot 25 april in ’t Huukske.