Mevr_WarmerdamSamen aan de slag in de Leonardusbuurt

Het grootschalig onderhoud van de woningen aan de Jan van der Spekstraat, vormt de aftrap van de aanpak van de Leonardusbuurt. Zowel woningbouwvereniging Volksbelang als gemeente Helmond gaat aan de slag om van de Leonardus een buurt te maken waar het nóg prettiger wonen, werken en vertoeven is. Achter de schermen is er het afgelopen jaar hard gewerkt om alle plannen concreet te maken. Nu is het tijd om samen aan de slag te gaan.

Dat er wat moest gebeuren in de Leonardusbuurt, dat staat vast. Al in 2002 is in het WijkOntwikkelingsPlan over de Helmondse Binnenstad een hoofdstuk opgenomen over de Leonardus. Daarnaast ontving zowel gemeente Helmond als woningbouwvereniging Volksbelang signalen uit de buurt. Zo verzamelde buurtbewoonster Antoinette Smits reacties uit haar omgeving over de staat van de woningen. “Gelukkig is er goed naar ons geluisterd. Er wordt nu actie ondernomen.”

Analyse
Verder heeft er in het najaar van 2013 een brainstormsessie plaatsgevonden met de bewonerscommissie, professionals en ondernemers, zijn er huiskamergesprekken gevoerd en andere informatiebronnen aangeboord (statistische gegevens). Met die informatie heeft de gemeente een analyse over de Leonardusbuurt geschreven. In die analyse is zowel gekeken naar de staat van de woningen en de omgeving (fysiek) als sociaal maatschappelijke uitdagingen (zijn er genoeg voorzieningen). Ook is er aandacht voor beheer en veiligheid.

Plan van aanpak
Die analyse moet samen met het plan van Volksbelang leiden tot een gezamenlijk plan van aanpak. In 2015 moet dit plan klaar zijn. Dan wordt ook duidelijk aan welke woningen onderhoud uitgevoerd wordt. Zowel de analyse als het toekomstige plan van aanpak wordt ondertekend door gemeente Helmond als woningbouwvereniging Volksbelang. In de volgende buurtbrief zoomen we verder in op het komend jaar.