In het voorjaar van 2018 wordt alweer gestart met de 5e fase van het groot onderhoud Leonardus. In de Honoriusstraat e.o. worden 21 woningen aangepakt. De voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud zijn reeds gestart, waardoor de eerste resultaten al zichtbaar zijn.

Ook dit groot onderhoud wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf BOTS.

De woningen in de Mgr. Noijenstraat e.o. (24 woningen) worden voor de zomer van 2018 niet meer aangepakt. Dit heeft te maken met een onderzoek naar de grondkwaliteit onder die woningen. Er is gezien dat onder deze woningen een oude dijk of weg ligt, waardoor nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Het onderzoek moet uitwijzen of het groot onderhoud op dezelfde manier uitgevoerd kan worden als bij de eerder aangepakte woningen. De bewoners in dit gebied zijn allemaal bezocht door medewerkers van Volksbelang . In de zomer van 2018 is er meer duidelijkheid over en worden de bewoners opnieuw bezocht.