Volksbelang gaat tussen 2022 en 2030 ruim 400 woningen in de Leonardusbuurt onder handen nemen. Het zag er lange tijd naar uit dat een groot deel van de woningen gesloopt zouden moeten worden. De afgelopen maanden is er opnieuw onderzoek gedaan naar de staat van de woningen en daaruit is gebleken dat renoveren bij een groot gedeelte van de woningen wél mogelijk is.  Ook de huizen aan de Ruiterstraat en omgeving, waar eerder een sloopbesluit is genomen, worden niet gesloopt maar gerenoveerd.

In het verleden zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de staat van de woningen in de Leonardusbuurt. Daaruit kwam naar voren dat de grondkwaliteit op sommige plekken niet goed is, met kans op verzakkingen. Paul Terwisscha, directeur van Volksbelang vertelt: ‘Toen onze samenwerkingspartner voor dit project zich terugtrok, zijn we opnieuw naar de tekentafel gegaan. De afgelopen maanden hebben we de onderzoeken opnieuw bekeken en heeft een ervaren onderzoeksbureau met ons meegedacht over een alternatief. Dat hebben we nu gevonden.’

Hoekwoningen ondersteunen
‘We zijn gaan kijken hoe we de woningen toch kunnen behouden. Uit het vervolgonderzoek is gebleken dat er iets aan de fundering moet worden gedaan, met name bij de hoekwoningen. Hoe die constructie er precies uit moet zien wordt nog verder onderzocht.’ De eerste reacties van bewoners zijn positief. ‘Door te renoveren, kunnen we het bijzondere karakter van de buurt behouden én de woningen toekomstbestendig maken. Dat was een duidelijke wens van de inwoners van de Leonardusbuurt.’

Studiegebied
Voor een klein deel van de woningen geldt dat ze zijn aangewezen als studiegebied. Van deze 50 woningen  (gelegen tussen de Wethouder Ebbenlaan en Dr. Ledelstraat) is nog niet zeker of ze behouden kunnen worden. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Bewoners geïnformeerd
Alle bewoners uit dit gebied zijn door Volksbelang geïnformeerd middels een nieuwsbrief. De bewoners uit de Ruiterstraat en omgeving zijn persoonlijk geïnformeerd middels een brief of telefoontje, vele van hen zijn inmiddels al verhuisd naar een andere woning. Als zij willen, mogen ze na de renovatie terugkeren naar hun ‘eigen’ woning.

Start aanpak
In 2022 start de woningbouwvereniging met de aanpak van de woningen in de buurt. Als eerste wordt ’t Huukske gerenoveerd. Dit rijksmonument zal ook in de toekomst dienst blijven doen als buurthuis. Wanneer de overige woningen aan de beurt zijn, staat nu nog niet vast. ‘Uiteraard hopen we daar snel meer over te kunnen vertellen.’

Kaart

Hieronder treft u de kaart waarop is aangegeven welke woningen al klaar zijn, welke gerenoveerd worden en welke nog verder onderzocht moeten worden.