HELMOND – De voorgenomen samenwerking tussen de woningcorporaties Bergopwaarts en Volksbelang in de Helmondse Leonardusbuurt gaat niet door. Bergopwaarts heeft besloten de aanpak van de woningen uit te stellen tot een nog nader te bepalen moment. Of en hoeveel woningen zij in de toekomst eventueel nog wel willen aanpakken is niet duidelijk. Daardoor is Volksbelang nu genoodzaakt te gaan zoeken naar een andere oplossing. De grootschalige aanpak van zo’n 350 woningen in de Leonardusbuurt loopt daarmee wellicht vertraging op.

Henri van de Kerkhof, directeur-bestuurder (a.i.) van Volksbelang, betreurt de keuze van Bergopwaarts. ‘Op 3 maart van dit jaar hebben Bergopwaarts en Volksbelang een samenwerkingsconvenant gesloten voor de aanpak van de woningen in de Leonardusbuurt. Op 1 juni zou dat convenant omgezet worden in een concreet plan van aanpak. Uiteindelijk ontvingen we een brief met daarin de boodschap dat de samenwerking tot nader order wordt uitgesteld en dat Bergopwaarts zich gaat heroriënteren. Wij zijn daarom genoodzaakt om op zoek te gaan naar een andere oplossing.’

Doorschakelen

Bergopwaarts geeft aan dat het op dit moment niet kan toezeggen of en wanneer er een oplossing geboden kan worden. Van de Kerkhof: ‘Wij kunnen daar niet op wachten. Volksbelang staat onder verscherpt financieel toezicht. Daarnaast vraagt de staat van de woningen in de Leonardusbuurt om actie. Bovenal willen wij onze bewoners niet langer in onzekerheid laten. We zijn dan ook direct op zoek gegaan naar een oplossing met (een) andere partner(s).’

Verwachte bevolkingsgroei

De belangrijkste reden voor Bergopwaarts om de samenwerking voorlopig niet door te laten gaan, is de geactualiseerde bevolkingsprognose voor de gemeenten Asten en Deurne. Daarin wordt gesproken over een groei van zo’n 10 procent. Die groei wordt vooral veroorzaakt door migratie. ‘Een groot deel van deze nieuwe woningzoekenden zal een beroep doen op de sociale huurmarkt verwachten wij. Voor Bergopwaarts betekent dit dat de woningbouwopgave in Asten en Deurne cruciaal verandert. De belangrijkste voorwaarde voor Bergopwaarts was en is nog steeds dat een samenwerking geen gevolgen mag hebben voor het woningbezit én de huurders en woningzoekenden van Bergopwaarts in Asten en Deurne. We blijven verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende sociale woningen in ons werkgebied. De geprognosticeerde bevolkingsgroei en de daarmee gepaard gaande volkshuisvestelijke taak heeft gevolgen voor onze begroting en de ambities die wij waar kunnen maken. Helaas zijn wij dan ook tot de conclusie gekomen dat wij Volksbelang op dit moment geen oplossing kunnen bieden in de Leonardusbuurt’, aldus Bergopwaarts in de brief.

Vertraging?

Het beëindigen van de huidige samenwerking kan een vertraging voor de aanpak van de woningen in de Leonardusbuurt opleveren. Van de Kerkhof: ‘Dat is vervelend voor ons, maar nog veel vervelender voor onze bewoners. Zij verdienen het om snel duidelijkheid te krijgen. We doen er dan ook alles aan om hen die zo snel mogelijk te geven.’

Bewoners Ruiterstraat en omgeving

Voor de bewoners van de Ruiterstraat en omgeving heeft het feit dat de samenwerking nu niet doorgaat overigens geen gevolgen. ‘Het sloopbesluit over deze woningen was al genomen. De aanpak van deze huizen vormt dan ook geen onderdeel van de samenwerking.’ Een deel van de bewoners heeft inmiddels al een nieuwe woning gevonden, de overige bewoners zijn daar nog naar op zoek. ‘We begeleiden ze daarbij, zodat voor 31 augustus 2021 alle bewoners een nieuwe (tijdelijke) woning hebben.’ De toekomst van de bewoners van de overige 350 woningen blijft dus nog ongewis. ‘We zetten ons maximaal in om ook hen snel duidelijkheid te kunnen geven’, aldus Henri van de Kerkhof.