ondertekening WOP


vlnr: Leon van Stiphout (Volksbelang), Frans Stienen (gemeente Helmond), Marcel Caris (BC Leonardus) en Jan Terbeek (Vereniging Wijkbeheer Binnenstad)

De Leonardusbuurt gaat de komende jaren een grote verandering doormaken. Woningen krijgen een opknapbeurt en ook de straten en pleinen worden aangepakt. Denk aan meer groen, leuke speelvoorzieningen en betere parkeergelegenheden. Samen wordt gewerkt aan een Leonardusbuurt waar bewoners fijn kunnen wonen, werken en maatschappelijk actief kunnen zijn.

Maandag 11 april werd het Wijkontwikkelingsprogramma ondertekend door gemeente Helmond, woningbouwvereniging Volksbelang, Vereniging Wijkbeheer Binnenstad en BC Leonardus. Hierin staan tien punten opgesomd waar van 2016 tot 2022 aan gewerkt gaat worden.