De heer Holsken

Wonen X-tra

Een van de problemen in de Leonardusbuurt die door veel bewoners wordt genoemd is: de instroom van ‘probleemgevallen’. Daarom startte Volksbelang in januari 2014 het project Wonen X-tra. Wonen X-tra is een werkwijze waarmee de huurder vooraf beter in beeld komt en na de instroom in de buurt beter in beeld gehouden kan worden.

Volksbelang wil woningzoekenden die in de Leonardusbuurt willen wonen een goede start geven. Als dat nodig is, krijgen de nieuwe huurders advies of handvatten om het ‘goed huurderschap’ te laten slagen. Volksbelang screent daarom de woningzoekenden die in de Leonardusbuurt willen wonen.

Als blijkt dat er speciale afspraken gemaakt moeten worden, dan neemt Volksbelang die op in de huurovereenkomst. Nieuwe huurders worden in het eerste jaar twee keer bezocht door de buurtbeheerder. Als het niet goed blijkt te gaan, dan gaat de woonconsulent van Volksbelang in gesprek met de huurder om te kijken hoe de problemen zo snel mogelijk opgelost kunnen worden.