Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de monumentale Leonardusschool tot centrum voor bewegen en gezondheid. De verbouwde school moet een belangrijke maatschappelijke voorziening worden voor de Leonardusbuurt en de directe omgeving. In het gebouw komen allerlei bedrijven en verenigingen die gericht zijn op deze vitaliteitsthema’s. De verbouwde Leonardusschool heeft een aanvullende en versterkende functie voor de nabijgelegen speeltuin en gezondheidscentrum. Zo ontstaat er een buurthart in ‘de Leonardus’ dat gericht is op sociale samenhang en het verbeteren van beweging en gezondheid van de wijkbewoners; punten waar de Leonardusbuurt relatief laag op scoort. De raad neemt een definitief besluit over dit voorstel tijdens de raadsvergadering van 9 juni.

De Leonardusschool staat al enkele jaren voor het overgrote deel leeg, wat leidt tot kwaliteitsverlies en leegstandkosten. Om dit gemeentelijk monument een toekomstbestendige bestemming te geven, stelt het college dus voor om het te verbouwen tot een centrum voor bewegen en gezondheid. De verbouwing van de Leonardusschool is een belangrijke stap in het verbeteren van de buurt.

Verbouwing

Volgens het voorstel wordt er in fases verbouwd. In fase 1 vallen onder andere: het aanpassen/renovatie van de installaties, de renovatie van de buitenkant, de terreininrichting, het schilderwerk en renovaties van de ruimtes binnen (waaronder de gymzaal), kleine bouwkundige aanpassingen voor de toekomstige huurders en het vervangen van vloerbedekking. De kosten hiervoor bedragen 400.000 euro. De overige aanpassingen -voor een bedrag 200.000 euro- worden uitgevoerd naarmate het resterende deel van het gebouw steeds verder verhuurd wordt.

Huren

Er is een apart vast huurtarief vastgesteld. Eén voor commerciële bedrijven en één voor maatschappelijke instanties. Deze huurprijzen voldoen aan de wettelijke eisen die de het Rijk stelt volgens de Wet Markt en Overheid. Geïnteresseerde  huurders kunnen zich bij de gemeente melden, tel 14 0492.

Het college kiest in dit vernieuwde voorstel niet langer voor een mogelijkheid voor huurmatiging, maar voor een duidelijk tweedeling van prijzen voor commercieel en voor maatschappelijke huur. Het college gaat hiermee in op geluiden vanuit de maatschappij en politiek.